Menu Sluiten

Aansprakelijkheid punt 2

De ziekte van Addison-Biermer over het hoofd gezien

Omschrijving van de aansprakelijkstelling:

De huisarts heeft een invaliderende ziekte die een dodelijke afloop kan hebben over het hoofd gezien. Niet alleen had hier eerder op getest moeten worden, maar ook toen de bloeduitslagen de ziekte duidelijk lieten zien, heeft hij deze nog over het hoofd gezien.

Onderbouwing:

De ziekte van Addison-Biermer is een opnamestoornis voor vitamine B12. De vitamine B12 wordt van nature alleen opgenomen in de maag uit dierlijke producten. Met een opnamestoornis voor deze vitamine, kan de maag de vitamine B12 niet meer uit voedsel opnemen. En moet het lichaam deze vitamine via een andere weg krijgen.

Te zien in het huisartsen journaal is dat er op 25 oktober 2011 een vitamine B12 waarde van 90 pmol/L is gemeten. De minimale waarde in Nederland is vastgesteld op 148 pmol/L. De waarde van 90 was dus al veel te laag.

Na 5 maanden tabletten en een niet-vegetarisch dieet, bleek op 27 april 2012 de vitamine B12 waarde gezakt te zijn naar 77 pmol/L. Dus ondanks dat ik niet vegetarisch was en gewoon dagelijks dierlijke producten at, en bijna een half jaar de voorgeschreven vitamine B12 tabletten nam (soms vergat ik de inname wel door de ontstane geheugenproblemen), is de waarde nog sterk gedaald.

Dit geeft aan dat de vitamine B12 niet werd opgenomen, dus dat ik de ziekte van Addison-Biermer heb. Ondanks deze duidelijk uitslag heeft de huisarts nooit de diagnose Addison-Biermer (ook wel Pernicieuze Anemie genoemd) gemaakt.

Daarbij is aan volgende behandelingen duidelijk te zien dat de huisarts niet begrijpt dat ik via een andere weg de vitamine B12 moet krijgen. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik maar eens informatie over B12 tekort op moest zoeken op internet, hij heeft hier persoonlijk weinig tot niets over uitgelegd.

Bewijsstukken:

Pagina 40 van de map bewijsstukken, Henk de Jong, symptomen:

“Als het tekort niet door de voeding komt, dan is de oorzaak een opnamestoornis, vaak de Ziekte van Addison-Biermer. “

En pagina 44:

“De meest voorkomende oorzaak van een B12-tekort is het ziektebeeld van deze site. doordat het lichaam, door een tekort aan Intrinsic Factor, de vitamine B12 niet meer (voldoende) opneemt. Dat betekent dus ook dat vitamine B12 pillen niet worden opgenomen.”

Pagina 22 uit de map bewijsstukken, Bericht van een deskundige:

“Daarnaast is dit probleem niet juist behandeld. Dat had direct gemoeten met twee injecties per week omdat je neurologische klachten had. En helemaal niet met pillen omdat die bij een opnamestoornis niet werken.”

 

Pagina 55 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt-diagnostiek:

NHG-Standaard Anemie;

“Een vitamine B12-deficiëntie door dieetfactoren kan alleen ontstaan bij een dieet waarin voedsel van dierlijke oorsprong (vrijwel) volledig ontbreekt, zoals bij veganisme. De voorraad vitamine B12 in het lichaam is meestal voldoende om er enkele jaren op te teren.”

“Bij slikproblemen, problemen met de therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen bij orale toediening heeft parenterale toediening de voorkeur. In deze gevallen geeft de huisarts 10 intramusculaire injecties hydroxocobalamine26) 1 mg met een interval van ten minste 3 dagen, gevolgd door 1 intramusculaire injectie van 1 mg *eenmaal per 2 maanden.” *


* Nergens staat dat er gestopt mag worden met de behandeling


Indien orale toediening van vitamine B12 onvoldoende effect bereikt bij patiënten met bekende opnameproblemen, zoals inflammatoire darmziekte of darmresectie, kiest de huisarts in tweede instantie voor intramusculaire toediening.” *

* Dus, toen te zien was dat na de tabletten het vitamine B12 gehalte was gezakt van 90 pmol/l naar 77 pmol/l, had de huisarts alsnog met de injecties zoals hierboven beschreven moeten starten, en vol moeten houden. Het had nooit gestopt mogen worden.

Pagina 69 van de map bewijsstukken, Eed van hypocrates/artseneed:

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.”

 “Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

Zie pagina 19 en 20 van de map bewijsstukken, verantwoordelijkheden huisarts bericht deskundige:

 “Een huisarts hoort zijn vakliteratuur bij te houden en mag geen foutieve medische behandelingen voorschrijven. Dit is in strijd met zijn zorgplicht.

Ga verder met het volgende punt: Huisarts geeft verkeerde behandeling met vitamine B12 tabletten

Heb je een mening?

Heb je het stuk hierboven gelezen, en denk jij dat het zo goed onderbouwd is? Of juist niet? Geef er dan wel uitleg bij, zodat het duidelijk is wat je bedoeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *