Menu Sluiten

Medische fouten in Nederland

Zoals bij Recht op Recht vermeld, Als het jou niet is overkomen, wil dat niet zeggen dat het niet duizenden tot miljoenen anderen overkomt. Nu krijg ik veelal de opmerkingen dat artsen goed hun werk doen, en dat het aantal medische fouten in Nederland wel meevalt. Ik zal in dit artikel onderbouwen, dat helaas het tegendeel waar is.

Het aantal bekende medische fouten in Nederland

Naar schatting geeft maar c.a. 35% van de slachtoffers van medische fouten, dit op. Want of iemand weet niet waar deze er mee terecht kan, of durft het niet, omdat diegene nog afhankelijk is van de betreffende arts. Bovendien is het zoveel werk, en krijg je geen recht, waardoor het overgrote deel ook  nog eens afhaakt.

Maar er zijn wel cijfers bekend van het aantal medische fouten in Nederland, van het deel van de slachtoffers dat dit wel meld. Zo is er de website SIN-NL. Dit is een stichting die zich inzet voor slachtoffers van medische missers, en die (met toestemming van de rechter) de fouten en artsen die de fouten maken registreert.

In 2008 is het volgende erkend:

“Per dag overlijden circa twintig mensen en worden circa twintig mensen invalide door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland , cijfers erkend door de Europese Commissie 8 december 2008, zie tevens IEU-Alliance, Epidemiologisch overzicht, 2006” 

Even ter verduidelijking: 365 dagen in een jaar x 20= 7.300 doden en 7.300 invaliden per jaar door medische fouten. En de  overige gevolgen zijn hier buiten gehouden, welke er nog veel meer zijn. (Zoals operaties die overnieuw moeten)

Meer medische fouten in het nieuws

Dit is al heel wat jaren geleden, en het aantal is waarschijnlijk flink gestegen. Nogmaals, een groot deel van de slachtoffers meldt dit niet eens!

In 2018, gebaseerd op cijfers van bijna 10 jaar terug, vermeld ook RTLnieuws dat er elke maand 20 doden zijn door medische fouten. En dat zijn enkel  de doden, niet de patiënten waarbij fouten zijn gemaakt met een ander impact. Dat zijn er namelijk nog veel meer. (Daarnaast wordt er ook heel veel in de doofpot gestopt, en niet als fout erkend, maar daarover schrijf ik een andere keer).

De patiëntenfederatie vermeld nog eens dat er 49.000 ziekenhuisopnames per jaar zijn, door fouten met medicatie. Ook  dit valt onder medische fouten, want de fout blijkt veelal bij de voorschrijvers (meestal een arts/specialist) en zorgpersoneel vandaan te komen.

Maar uit onderzoek blijkt nog het volgende:

Ruim 98 tot 99 procent van de artsen meldt medische fouten niet. 87% van de verpleegkundigen meldt medische fouten niet.(prof. René Amalberti, 14 januari 2008, Utrecht).
Aldus is er sprake van ernstige onderrapportage van medische fouten, ondanks de wettelijke plicht tot melden op basis van art 4a Kwaliteitswet.” SIN-NL.

Je kunt dus wel nagaan, dat de genoemde aantallen nog heel veel groter zijn….

Medische fouten vaak eenvoudig te voorkomen

Heel veel mensen, die nog niet (bewust) te maken hebben gehad met medische missers, beginnen gelijk te sputteren als je het erover hebt. “Ja, maar artsen zijn ook mensen”. Dat klopt, helemaal mee eens. En er zijn gelukkig ook  artsen die hun werk goed doen. Maar uit cijfers blijkt al dat de fouten vaak eenvoudig te voorkomen zijn. En omdat er geen consequenties aan verbonden zijn, fouten worden niet gemeld, kunnen artsen deze weg blijven volgen.

Maar, wij zijn wel afhankelijk van hen. Ze hebben er vrijwillig voor gekozen om dit werk te gaan doen, en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het leven van een patiënt! En dan hebben we de eed nog. Wanneer een arts klaar is met diens opleiding, legt deze een eed af, waarin hij zweert alles te doen om een patiënt te helpen. En de patiënt geen schade toe zal brengen.

Door alle organisaties wordt erkend dat het bij medische missers vaak  gaat om fouten, die eenvoudig te voorkomen zijn, door beter op te letten. Of beter te kijken naar medicatie en bijsluiters. En regelmatig zijn het herhalingsfouten. Er wordt niets geleerd van eerdere fouten.

“Het is duidelijk dat artsen te weinig lering trekken uit hun fouten. Volgens de Rekenkamer Rapport Implementatie Kwaliteitswet Zorginstellingen (2009) faalt zowel de zelfregulatie van de medische sector als het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg. Ook is er onvoldoende inzicht in de risico’s voor patienten. De Europese Commissie schat dat bij 10% van de medische behandelingen fouten optreden en dus worden in Nederland jaarlijks 160.000 mensen slachtoffer van medische fouten in ziekenhuizen. 50% tot 75% der fouten is vermijdbaar en verwijtbaar” (SIN-NL)

B12 tekort patiënten

Een groep waarvan ook weinig geregistreerd wordt aan fouten, is de groep van vitamine B12 tekort patiënten. Deze fouten worden bijna nooit erkend, terwijl het om een hele grote groep gaat, waardoor de cijfers van de medische missers helemaal groot zijn.

Vitamine B12 tekort komt voor bij 5%-10% van de bevolking (en dit is alleen het aantoonbare tekort, want er zijn nog veel meer mensen met een goede waarde en een tekort). Omdat het hierbij gaat om het aantal personen dat een aantoonbaar tekort heeft, en er dus veel meer mensen zijn met een tekort, hou ik het even op de 10%. Nederland heeft c.a. 17.3 miljoen mensen. 10% daarvan is 1.73 miljoen personen met een B12 tekort.

Veel medische fouten bij B12 tekort patiënten

Dagelijks zie ik veel berichten van mensen voorbij komen met een vitamine B12 tekort. Ook wordt ik regelmatig aangeschreven en gevraagd  om advies. Het staat regelmatig in bladen en op websites van mensen die zich hierin verdiepen, en ook artsen en deskundigen luiden de noodklok. Ook in de onderzoeken van Stichting B12 tekort is te zien dat B12 tekort vaak laat herkend wordt, en vaak verkeerd behandeld wordt.

Ondanks dat B12 tekort al ruim 100 jaar bekend is, en de bijsluiter al meer dan 20 jaar de juiste informatie bevat, maakt (naar schatting van alle fouten en goede berichten die voorbij komen) 95% van de artsen fouten met vitamine B12 tekort. Terwijl een te lang durend vitamine B12 tekort heel schadelijk is,  en zelfs dodelijk kan zijn.

Maar goed, naar schatting zijn er dus 1.73 miljoen mensen in Nederland met een vitamine B12 tekort. Als we daar 95% van de artsen die het fout doen bij berekenen: 95% van 1.730.000= is dat 1.643.500. Dus nog eens 1.643.500 medische missers!

Dus reken maar uit met het percentage in het stuk hierboven,  en alle medische missers die de doofpot ingaan en/of niet gemeld worden.

Wie wil nu nog beweren dat het niet zo vaak voorkomt?

De overheid is op de hoogte

In diverse groepen zijn er acties gehouden om de overheid aan te schrijven op het probleem rond het vitamine B12 tekort. Er zijn honderden brieven naar de tweede kamer gegaan. Ook  ikzelf heb diverse briefwisselingen hierover met o.a. leden van de Tweede Kamer. Het interesseert ze niet.

Het NHG valt onder de overheid, en adviseert artsen en specialisten. En hier begint het al. Zij verspreiden foutieve en onvolledige informatie op het gebied van vitamine B12 tekort. Ook zij zijn hier vele malen over aangeschreven, maar reageren dan niet eens.

Enkel op de brief van de vitamine B12 Research Group (een groep artsen en specialisten die zich hier al jaren mee bezig houden en onderzoek doen), nu het Vitamine B12 Institute, werd gereageerd. Dat het NHG het er niet mee eens was, maar ze publiceerden hem wel (al kan ik  hem nu nergens meer vinden bij het NHG…).

Ook het stuk hieronder zegt genoeg

Dit stuk is geschreven door Henk de Jong. Henk de Jong is DE deskundige op het gebied van B12 tekort in Nederland, en helpt jaarlijks duizenden patiënten.

” Ben je ook zo boos en verdrietig?

Ben je ook zo boos omdat de dokter steeds maar zei dat er niets met je aan de hand was, alleen maar een beetje stress? Omdat er heel lang nooit door de dokter aan B12-tekort werd gedacht en deze schamper lachte toen jij dat zelf opperde? Omdat de dokter de laag-normale waarde wel goed vond net als de internist en de neuroloog?
Boos omdat je kind ook een lage waarde heeft, maar de dokter echt niks van B12-tekort wil horen, terwijl het in je familie diverse keren voorkomt? Boos omdat de dokter op B12 prikken lang heeft tegengehouden omdat je geen bloedarmoede had?
Boos omdat je dokter met “diagnoses” kwam als Fibromyalgie, Chronisch Vermoeidheids Syndroom of Burn-out, terwijl er nooit aan B12-tekort was gedacht, laat staan op geprikt?
Boos omdat de dokter zei dat je maar pilletjes moest gaan slikken of dat je wel enkele injecties kon krijgen om je gerust te stellen?
Boos omdat je steeds terug kwam bij de dokter en deze je uiteindelijk als hypochonder beschouwde?
Want als de dokter het niet meer weet dan is het stress, het zit dan tussen de oren. Daar is geen bloedtest voor nodig, dat kan de dokter blijkbaar op meters afstand al zien. Helderziend dus!
Boos omdat je door de reacties van de dokters zo onzeker werd dat je aan jezelf begon te twijfelen, terwijl  je ziek was door het B12-tekort en daardoor een ongelijk en oneerlijk gevecht moest voeren.


Boos omdat de dokter na een aantal injecties aan de B12-waarde kon zien dat alles weer in orde was en de injecties niet meer nodig waren? En dat de dokter niet geloofde dat daarna je klachten weer opliepen omdat de waarde “goed” was en je daardoor waarschijnlijk nooit kinderen hebt kunnen krijgen. Grrr….

Ben je boos omdat je hierdoor je baan en je vrienden kwijt bent geraakt, je relatie op de klippen is gelopen of je studie niet af hebt kunnen maken? Boos omdat je dagelijks de klachten ondervindt van de blijvende neurologische schade, die voorkomen had kunnen worden als de dokter hier meer vanaf had geweten en als de dokter werkelijk naar je geluisterd had?
Boos omdat je niet meer kunt lopen door het missen van de diagnose?
Boos omdat de kinderarts een B12 van 151 pmol/l bij je zoontje van 5 jaar helemaal goed vond en je je geen zorgen hierover hoefde te maken. Met als argument dat zoiets alleen bij oude mensen voor zou komen. Een reden om des duivels te worden.
Erg boos omdat het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt dat injecties niet meer nodig zijn en je maar een B12-pilletje moet nemen en als dat na twee maanden niet werkt je naar de SOLK kliniek moet. Dit alles maakt mij intens verdrietig.

B12-tekort maakt meer kapot dan je lief is !

Ben je, net als ik, ook zo boos om deze misstand in de gezondheidszorg? Schrijf dan de verantwoordelijke instanties aan, laat van je horen. Pik dit niet en voorkom daarmee deze ellende bij de mensen die na ons komen. Laat dit eindigen want dit is…

de collectieve medische misser van de 21e eeuw !

Dus zoveel mogelijk reacties richting de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”

Onderteken daarom de petitie!

 

 

Related Posts