Menu Sluiten

Advies internist negeren, weer foute behandeling

Aansprakelijkheid punt 6:

Het advies van de internist negeren en weer over gaan op een verkeerde behandeling

Omschrijving:

Op 31-07-2012 verwijst de huisarts mij door naar de internist vanwege aanhoudende darmklachten. Deze schrijft een behandeling voor, maar ook hier houdt de huisarts zich niet aan.

Onderbouwing:

In het huisartsen journaal is te zien dat de huisarts op 15-01-2013 een bericht heeft ontvangen van de internist. Letterlijk uit het dossier:

“10 weken lang 1 x per week B12 injecties geven. Daarna afbouwen. Ze neemt het niet op via het maag darm kanaal en zit er levenslang aan vast.”

Op 25-03-2013 geef ik zelf aan dat ik nu moet afbouwen zoals de internist heeft aangegeven. Op 28-08-2013 wordt er in het huisartsen journaal zonder reden aangegeven dat de vitamine B12 injecties om de 3 maanden worden gegeven, in de plaats van om de voorgeschreven 2 maanden. 1 keer per 2 maanden is de minimale onderhoudsdosering zoals overal vermeld wordt.

Notitie: Als een vraag of beslissing vanuit de patiënt komt, staat dit overal duidelijk vermeld in het dossier, dat is hier niet bij gedaan. Daarnaast vraag ik op 01-10-2014 zelf of ik weer 1 injectie in de 2 maanden mag en had ik geen bijsluiter omdat de ampullen bij de huisarts in de koelkast werden bewaard. Ik was toen dus helemaal niet op de hoogte van de voorschriften voor dit medicijn.

Zie bewijsstukken:

Pagina 3 van de map bewijsstukken, het Farmacotherapeutisch Kompas, welke de huisarts zelf gebruikt om behandelingen in op te zoeken:

Pagina 5 van de map bewijsstukken, de bijsluiter van de Hydrocobamine:

“Aanvangsdosering 10 injecties van 1000 microgram Hydrocobamine toe te dienen met een interval van minstens drie dagen. Onderhoudsdosering 1 injectie van 1000 microgram Hydrocobamine per twee maanden. ´

Pagina 72  van de map bewijsstukken, NHG standaard Anemie:

(Er staat in bij (ernstige) klachten dat er geïnjecteerd moet worden en er moet een onderhoudsdosering volgen):

“Bij slikproblemen, problemen met de therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen bij orale toediening heeft parenterale toediening de voorkeur. In deze gevallen geeft de huisarts 10 intramusculaire injecties hydroxocobalamine26) 1 mg met een interval van ten minste 3 dagen, gevolgd door 1 intramusculaire injectie van 1 mg eenmaal per 2 maanden.”  

Pagina 73 van de map bewijsstukken, B12 institute, behandeling:

“onderhoudsdosering 1000 mcg eenmaal per twee maanden of 300 mcg eenmaal per maand. Suppletie levenslang als onderliggende oorzaak van het tekort niet is weggenomen.”

Pagina 75 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, behandeling:

Eén maal per twee maanden is de minimale frequentie.”

Pagina 22 van de map bewijsstukken, bericht van een deskundige:

“Ook heeft je dokter je een keer op een injectie per drie maanden gezet, terwijl de minimale frequentie een per twee maanden is volgens voorschrift.”

 

  • Er is een notitie van de internist waarin staat dat de onderhoudsdosering 1 injectie per 2 maanden is, maar deze is onvindbaar. Bovendien staat in alle voorschriften dat de onderhoudsdosering niet minder dan 1 injectie per 2 maanden is. In het medische dossier is te zien dat de huisarts hier wel van op de hoogte is, want hij geeft eerst een tijd 1 injectie per 2 maanden, zoals minimaal wordt voorgeschreven. Dus ook hier gaat de huisarts weer de fout in door 1 injectie per 3 maanden te geven.

Uit de expertise:

Ga verder met fout 7 van d ehuisarts: De juiste behandeling toezeggen, en later weer afzeggen

Ik kan dus met heel veel bewijzen onderbouwen dat de minimale onderhoudsbehandeling, 1 injectie per 2 maanden is. Zou het nog duidelijker moeten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *