Menu Sluiten

Beslissing van de politie over de aangifte tegen mijn buren

Op 13 mei 2020 heb ik aangifte bij de politie gedaan tegen mijn buren. Voor diefstal, poging tot diefstal en schending van de wet briefgeheim.

De beslissing van de politie

Gisteren (30- mei 2020) ontving ik een brief met de beslissing van de  politie over mijn aangifte. Ze gaan de aangifte niet in behandeling nemen. De brief staat vol  met “excuses” waarom ze dit niet doen. Terwijl ze niet eens nader onderzoek hebben uitgevoerd. De getuigen zijn niet benaderd voor informatie.

Ook geeft de beoordeler in de brief aan, dat de politie niet weet wie er bezorgd heeft. Terwijl PostNL zo kan opzoeken in het systeem wie er wanneer en waar gewerkt heeft. Omdat ik een klacht in moest dienen over de bezorger (die had een pakket bij mijn buren afgegeven, waarop stond “niet bij de buren bezorgen”), weet ik dat de mevrouw aan de telefoon direct op kon zoeken wie die bezorger was.

Stukken uit de brief van de politie

Hieronder zal ik stukken uit de brief van de politie delen, zodat je kunt lezen welke excuses er werden gemaakt, om de aangifte niet te hoeven behandelen:

Mijn bezwaar tegen het niet behandelen van de aangifte

Onderstaand heb ik mijn volledige brief (exclusief mijn persoonlijke gegevens) gedeeld. Het is misschien niet echt een vriendelijk verzoek, maar mijn ervaring met de politie is ondertussen niet al te best.

“01-06-2020, Den Helder

 

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief wil ik graag in bezwaar gaan tegen het besluit om mijn aangifte (kenmerk PL1100-2020096355-1) niet in behandeling te nemen.

Met verbazing hebben ik, en 1 van de getuigen, uw brief gelezen met de uitleg waarom de aangifte niet in behandeling wordt genomen. Vooral aangezien u niet een keer noemt dat mijn buren mijn spullen niet terug geven/willen geven, waarvoor getuigen zijn.

Ten eerste geeft u aan dat ik onder andere aangifte doe van privacy schending. Dit klopt. Maar ook van de schending van de wet briefgeheim. Dit is een wet die niet voor niets in het leven is geroepen, om onze privacy van poststukken te waarborgen.

In uw brief staat “Uit uw aangifte heb ik niet kunnen destilleren of de goederen –behalve het gerechtelijk schrijven natuurlijk- ook door u reeds waren betaald en/of naderhand zijn betaald.” In mijn aangifte staat duidelijk dat het gaat om tweedehands kleding die mijn tante mij heeft toegezonden. Dat was zodat ik er andere mensen, die het goed kunnen gebruiken, blij mee kon maken. Daar hoefde ik niet voor te betalen. Dat neemt niet weg, dat de goederen een waarde hadden, en dus voor mij bestemd waren. Bovendien maakt het niet uit of het om een gift gaat of niet, met het stelen van goederen. De spullen van anderen worden onterecht onteigend, wat volgens de wet strafbaar is.

U geeft aan dat de verzender moet zorgen dat de spullen juist worden afgeleverd. Mijn tante heeft op het pakket gezet dat deze niet bij de buren bezorgd mocht worden, maar dit heeft de postbode genegeerd. Dat neemt niet weg, dat mijn buren mijn pakket hebben aangenomen, en gestolen hebben. Zij hebben mijn pakket immers nooit terug gegeven. Ook het tweede pakket wilden zij niet terug geven, waarvoor getuigen zijn. Dit heeft u kunnen lezen in mijn aangifte. De postbezorger had beter moeten opletten, maar dat neemt niet weg dat mijn buren de goederen hebben gestolen, en het pakket van de rechtbank hebben open gemaakt. Daar kunt u niet de schuld voor bij de verzender of postbezorger leggen, dat is de keuze, en het handelen van mijn buren geweest. Evenals het aannemen van mijn pakket, dat is de keuze van mijn buren geweest.

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor het pakket van de rechtbank. Het is de keuze van mijn buren geweest het pakket aan te nemen, niet terug te willen geven, en open te maken. Het is aannemelijk dat de postbode het pakket niet meer aanbied als hij deze heeft opengemaakt, wat duidelijk te zien was. Bovendien zou het dom zijn van mijn buren om het pakket in dat geval aan te nemen. Ook zou dit heel goed de reden kunnen zijn geweest, dat mijn buren het pakket niet terug wilden geven?

U geeft in uw brief aan, dat u niet weet wie de bezorger was. Dit is als politie te achterhalen, door PostNL (welke duidelijk wordt aangegeven in de diverse bewijsstukken), te vragen wie er op dat moment werkzaam was in mijn wijk. Dat weet ik, omdat ik een klacht in moest dienen over de bezorger, en de  mevrouw aan de telefoon direct op kon zoeken wie dat was geweest. Maar uit uw brief, en navraag bij de 2 getuigen, blijkt dat u geen enkel nader onderzoek heeft gedaan, voordat u tot de conclusie kwam dat u deze aangifte niet wilde behandelen. En zonder nader onderzoek, kunt u mijn inziens niet beoordelen of er voldoende bewijs is of niet, dat de buren mijn pakket hebben geopend.

Het is dan ook niet terecht dat u beslist dat de verzender een rechtszaak moet starten tegen mijn buren. Wat zij gedaan hebben, is hun eigen keuze en handelen, en is volgens de wet strafbaar. En uw taak, waar wij als burger allemaal belasting voor moeten betalen, is toch om te zorgen dat strafbare feiten worden beoordeeld en bestraft? En dit zijn strafbare feiten, waar volgens de wet serieuze maatregelen voor staan. Bij elkaar staat hiervoor bijna €200.000,- boete, of 8 jaar cel. Ik vind het dan ook  heel bijzonder dat u de aangifte niet eens wil behandelen. Want als wij als burger niet meer op u kunnen rekenen, wat moet er dan nog gebeuren om recht te krijgen? Of is het de bedoeling dat iedereen zo maar zijn gang kan gaan?

Nogmaals wil ik bij deze mijn bezwaar duidelijk maken. Er zijn strafbare feiten gepleegd, waarvoor u, volgens de wet voor hoort zorg te dragen. U heeft geen nader onderzoek gedaan, en er zijn voldoende bewijzen en getuigen dat mijn buren mijn post hebben aangenomen en niet terug hebben gegeven/wilden geven, waarvoor een flinke boete tot celstraf op staat.

Zoals u heeft kunnen lezen, vallen mijn buren mij al heel lang lastig. Variërend van dagelijks (en nachtelijk)getreiter, tot inbreken aan toe, waar de politie ook al niets aan wilde doen. Wat moet er gebeuren voordat de politie zijn werk wel doet? Waar ik als burger belasting voor betaal? Zo zorgt u niet voor een veilig en prettig Nederland, als u nergens iets aan doet. Meer informatie m.b.t. wat mijn buren bij mij doen kunt u vinden op mijn blog: https://eendubbelestrijd.nl/dagboek-stalken/ en https://eendubbelestrijd.nl/het-stalken-en-lastigvallen/.

Als laatste wil ik graag aan u kwijt, dat u schrijft dat de rechtbank ervanuit kan gaan dat de gerechtelijke poststukken op het juiste adres  worden afgegeven. Terwijl dit niet in een wet staat, en ook niet op de site van het postbezorgbedrijf. Wel staat er in de wet, dat medische stukken “veilig” verzonden moeten worden. Waar men dus uit op kan maken, dat ook de rechtbank in dat geval postpakketten aangetekend moet verzenden. En dit zeker, aangezien de rechtbank heeft kunnen lezen in de stukken, hoe de verhouding met mijn buren lag.

Ik hoop dat u uw beslissing wilt heroverwegen, zodat er eindelijk eens consequenties zitten aan daden die strafbaar zijn.

Vriendelijke groet,”

Als je al niet op de politie kunt rekenen, wat dan?

Bovenstaande brieven laten al duidelijk zien dat er weinig meer gedaan wordt aan recht door de politie. De afgelopen jaren is mijn ervaring hetzelfde. Ik wordt al jaren gestalkt en lastig gevallen, maar de politie doet niets. Het eerst jaar hebben ze zelfs niets in het dossier geplaatst.

Meerdere keren werd een afspraak gemaakt voor aangifte maar dan was ik er (met en zonder getuige), en dan werd ik weer weg gestuurd. Of ze kwamen kijken naar inbraakschade, en zeiden dat het oude schade was, waarbij ze er gelijk aanzaten met hun handen, waardoor er ook geen vingerafdrukken van konden worden genomen. En terwijl een vriendin kon getuige dat ze, iedere keer als ze kwam meer schade zag, werd dat geheel genegeerd.

Ook zag ik met een getuigen dat mijn stalkers probeerden om mijn auto stuk te maken. Maar daar was het antwoord van de politie op “u kunt geen aangifte doen, want omdat u ze stoorde was er niet daadwerkelijk iets stuk aan uw auto”.

Terwijl overal op internet en in de folders wordt gezegd dat je ten alle tijden aangifte kunt doen van een misdrijf. Zelfs als de dader niet bekend is. En aan de telefoon wordt netjes een afspraak gemaakt, en op het bureau wordt je weg gestuurd.

Wat ik vooral bijzonder vind, is dat die mensen er zelf voor hebben gekozen dit werk te doen, terwijl ze weten dat het niet goed betaald. Wel demonstreren om meer geld te krijgen voor hun werk, maar dat werk niet uitvoeren…

 

Related Posts