Menu Sluiten

Punt 1: Huisarts te laat getest op vitamine B12 tekort

Het eerste punt waar ik de huisarts voor aansprakelijk stel: Te laat testen op een vitamine B12 tekort

 

Omschrijving:

 

Ik ben in de jaren tussen 2005 en 2011 regelmatig bij de huisarts gekomen met klachten die kunnen vallen onder een vitamine B12 tekort. Tevens in de jaren ervoor, wat in het dossier is te zien, welke huisarts vd Berg tot zijn beschikking had.

Maar de huisarts heeft de klachten niet herkend, en nooit getest op een vitamine B12 tekort. Pas in 2011. Wel werden er diagnoses gesteld die geen ziektes zijn, maar klachtenpatronen. Bij het stellen van deze diagnoses is er nooit gekeken naar een oorzaak, en er is nooit degelijk (bloed)onderzoek uitgevoerd.

Tevens viel ik in diverse risicogroepen, waardoor de huisarts eerder aan een vitamine B12 tekort had moeten denken.

Onderbouwing

1.1 Regelmatig ben ik geweest met klachten bij de huisarts, die vallen onder een vitamine B12 tekort

Te zien in het medisch journaal van de huisarts, is dat ik tussen 2005 en 2011 ben geweest voor klachten die vallen onder een vitamine B12 tekort:

2 keer voor een gevoelige mond/tong, 2 keer voor keelklachten, 4 keer voor misselijkheid, 5 keer voor de urineweg, 3 keer voor tintelingen, 3 keer voor malaise, 9 keer voor eczeem, 2 keer voor kortademigheid, 6 keer voor oorklachten/tinnitus, 4 keer voor pijnlijke handen en vingers, 8 keer voor spierpijn/stijfheid, 1 keer voor slaapproblemen, 2 keer voor menstruatieklachten, 5 keer voor vermoeidheid (dit is bijna iedere keer genoemd door patiënte, maar niet in het dossier vermeld), 12 keer voor maag en darmklachten, 2 keer voor hartkloppingen, 2 keer voor duizeligheid, 4 keer voor infecties.

Ik ben dus in totaal zo’n 72 keer geweest met klachten die kunnen duiden op een B12 tekort.

Bij het bovenstaande is rekening te houden met het feit dat ik pas ging als klachten lang aanhielden. Tevens zag ik het nut er niet van in om met klachten te blijven komen waarvan de huisarts alleen maar aangaf “dat het erbij hoorde en er niets meer aan te doen was”. Anders had ik nog veel vaker met deze klachten gekomen, maar ik vertrouwde in eerste instantie hierin op de huisarts.

Bovendien had de huisarts ook het dossier van voorgaande jaren, en daarin kon hij zien dat ik al veel vaker voor deze klachten was geweest. In totaal ben ik c.a. 100 keer (in dit dossier) bij de huisarts geweest met klachten van een vitamine B12 tekort, en hij heeft er niet 1 keer aan gedacht. (De keren nadat het tekort was ontdekt en verkeerd behandeld werd, niet eens meegeteld).

Zie bewijsstukken:

*Zoveel mogelijk heb ik ook de directe linken van de bewijzen die op internet te vinden zijn toegevoegd. Klik bijvoorbeeld op de pagina nummers bij de symptomenlijsten, om deze te bekijken

Het medische dossier van de huisarts (groen gearceerde klachten 2005-2011 en roze gearceerde klachten 1993-2005. Deze kan ik helaas niet toevoegen aan de site omdat het een compleet dossier is van tientallen pagina’s)

Symptomenlijsten op de pagina’s 30-34, 38-39, 40-42, 49-51 en pagina 52 van de map bewijsstukken. Op iedere lijst zijn eerdergenoemde klachten terug te vinden.

Ook de diagnoses (v.n. klachtenpatronen) op pagina 46 en 47 van de map bewijsstukken komen deels overeen.

Zie ook pagina 53 van de map bewijsstukken , Stichting B12 tekort;

Wanneer testen op vitamine B12? Bij neurologische klachten, zoals tintelingen, onverklaarbaar vallen, verlies van positiegevoel, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen, zenuwpijn, niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, doof gevoel in handen en/of voeten. Bij vermoeden van of diagnose van MSCVS/ME, fibromyalgie, burn-out. Patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken: maagzuurremmers (zoals Omeprazol, Pantazol, Nexium, Zantac) metformine, colchicine, neomycine, para-aminosalicylzuur, Questran”

Al sinds 2003 kwam ik met tintelingen bij de huisarts. Er was in 2003 chronische hyperventilatie vastgesteld, welke de tintelingen zouden verklaren. Echter gingen deze niet weg, ook niet na een ademhalingscursus. In 2009 is bij mij fibromyalgie vastgesteld zonder bloedonderzoek uit te voeren en er is in het medische dossier terug te zien dat ik al jarenlang (nu bijna 20 jaar) op en af voor langere periodes Omeprazol gebruikte.

Zie pagina 19 en 20 van de map bewijsstukken, verantwoordelijkheden huisarts email bericht deskundige:

Mijn vragen worden beantwoord, hieronder een aantal stukken uit de betreffende email:

“Had mijn huisarts eerst mijn dossier moeten raadplegen, alvorens mij door te sturen naar de reumatoloog?”

“Natuurlijk moet iedere huisarts het dossier van zijn patiënt goed doornemen alvorens een beslissing over diagnostiek of behandeling te nemen. Basisprincipe van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is : voldoen aan zorgplicht”

Op de vraag of de huisarts de juiste behandeling op had moeten zoeken:

“Een huisarts hoort zijn vakliteratuur bij te houden en mag geen foutieve medische behandelingen voorschrijven. Dit is in strijd met zijn zorgplicht.”

Zie pagina 22 van de map bewijsstukken, uit het bericht van een deskundige:

“Je kwam steeds bij de dokter met klachten van dit lijstje

Vooral de tintelingen en de vermoeidheid zouden al een reden moeten zijn geweest voor de huisarts om op B12 te prikken.”

“Dat is lange tijd niet gebeurd, maar je kreeg wel allemaal aparte diagnoses en deze hadden volgens mij nooit gesteld mogen worden omdat er niet op B12 was geprikt.”

“De huisarts heeft dus de juiste diagnose veel te laat gesteld.”

“Door de late diagnose en foute behandeling heb je naar mijn overtuiging blijvende schade opgelopen, welke jouw klachten kan verklaren. Dit zijn de klachten door de Gecombineerde Strengziekte.”

Notitie: De Gecombineerde Strengziekte ontstaat ENKEL door een te lang onbehandeld en/of tekort behandeld vitamine b12 tekort.

Zie pagina’s 54-57 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt diagnostiek vitamine B12 deficiëntie:

(Tevens werd dit ook beschreven in de NHG werkafspraak 2004 en de NHG standaard Anemie)

Ook in het NHG staan de risicogroepen waarin patiënt viel. Zoals de protompompremmer Omeprazol. En werd er al diverse keren de gastritis in het huisarts dossier genoemd. Daarbij kwamen de klachten die het NHG ook weer deels noemt.

Zie pagina’s 12-15 van de map bewijsstukken:

Ik kan deze helaas niet direct toevoegen op de blog, dus een korte samenvatting van de inhoud:

Diagnose Dunne Vezel Neuropathie: Door een neuroloog is de diagnose Dunne Vezel Neuropathie vastgesteld. Hij heeft alle oorzaken, behalve het vitamine B12 tekort uit kunnen sluiten. Deze neurologische aandoening ontstaat ook bij een te lang onbehandeld en tekort behandeld vitamine B12 tekort.

 

1.2 Huisarts heeft zorgplicht verzaakt en hierdoor geen goed beeld gekregen van de ziekte

Te zien in het medisch journaal van de huisarts op 23-03-2009 is dat ik de weekendarts heb moeten bellen vanwege ernstige rugpijn. Na het weekend neem ik contact op met mijn eigen huisarts, omdat de pijn aanhoud. Wat de huisarts dan niet in het dossier vermeld, is dat hij weigert te komen, terwijl ik niet kan bewegen en alleen maar huil van de pijn. Ook schrijft hij sterke pijnstilling en spierverslappers voor zonder mij te zien.

Ik en mijn moeder bellen die weken regelmatig naar de huisarts, maar hij komt niet. Dit is niet duidelijk weergegeven in het dossier. Wat wel duidelijk is weergegeven, is dat de huisarts pas op 10-04-2009 zijn eigen bevindingen in het patiënten journaal vermeld.  Dus dan pas ziet de huisarts mij voor het eerst. Wat de huisarts ook niet heeft vermeld in het dossier, is dat ik 2 weken lang geen gevoel in mijn benen had iets later dat jaar. Ook toen wilde hij niet komen, terwijl ik niet kon lopen en 2 hoog op een flat woonde.

Door het bovenstaande heeft de huisarts nagelaten om zorg te dragen voor zijn patiënte. Tevens kon hij zo niet zien hoe ziek ik was. Dan had hij de oorzaak wellicht eerder gevonden. De huisarts zag mij pas, toen ik al langere tijd onder invloed was van de voorgeschreven pijnstillers en spierverslappers. De huisarts heeft zelf de opmerking in het dossier geplaatst;

“Linda’s moeder belt, maakt zich zorgen om Linda. Linda moet eigenlijk zelf bellen vind ik, maar goed, ze mag vanmiddag wel op het spreekuur komen”.

Eindelijk na weken mocht ik dus naar de huisarts komen. Ook hieraan is te zien dat de huisarts de situatie niet serieus heeft genomen. Ondanks dat het niet alleen om pijn in de rug ging, maar pijn over het gehele lichaam. Zo ernstig dat ik niets kon. De huisarts heeft zelf geen enkel (bloed)onderzoek gedaan, maar zonder dat heeft hij mij doorgestuurd naar de Orthopeed.  Daarbij ook weer naar de fysiotherapeut, terwijl ik daar net 6 maanden was geweest voor behandeling van deels dezelfde klachten. Het was dus duidelijk dat fysiotherapie niet hielp.

Met de klachten waarmee ik al geruime tijd bij de huisarts kwam, en de medicijnen die ik gebruikte die er bekend om staan een vitamine B12 opnamestoornis te veroorzaken (zie volgende punt), en de gastritis die een mogelijke oorzaak van een vitamine B12 opnamestoornis is (zie volgende punt), had de huisarts zelf eerder op het idee moeten komen om op een vitamine B12 tekort te testen. In de plaats daarvan heeft hij geen enkele moeite voor mij gedaan. En  me zelfs een aantal weken aan mijn lot overgelaten en sterke medicatie voorgeschreven zonder me te zien.

Uiteindelijk is er na maanden door de reumatoloog Fibromyalgie vastgesteld. Deze ging er vanuit dat de huisarts zelf zijn (bloed)onderzoeken had uitgevoerd, omdat de huisarts “goed bekend” stond volgens de reumatoloog. Echter, Fibromyalgie is een klachtenpatroon waarvan de oorzaak onbekend is, en geen ziekte. De diagnose Fibromyalgie mag helemaal niet gesteld worden zonder eerst degelijk bloedonderzoek te doen, en op een vitamine B12 tekort te testen. Zie ook het punt en de bewijsstukken hierboven.

Bewijsstukken:


Zie pagina 53 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, wanneer testen op een B12 tekort:

“Wanneer testen op vitamine B12? Bij neurologische klachten, zoals tintelingen, onverklaarbaar vallen, verlies van positiegevoel, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen, zenuwpijn, niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, doof gevoel in handen en/of voeten. Bij vermoeden van of diagnose van MSCVS/ME, fibromyalgie, burn-outPatiënten die bepaalde medicijnen gebruiken: maagzuurremmers (zoals Omeprazol, Pantazol, Nexium, Zantac) metformine, colchicine, neomycine, para-aminosalicylzuur, Questran”

Pagina 68 van de map bewijsstukken, B12 kliniek

“De klachten van B12 tekort kunnen erg invaliderend zijn, maar toch worden mensen vaak weggezet als ‘niets aan de hand’, ‘een beetje stress’ en worden onjuiste ‘diagnoses’ gesteld als fibromyalgie, chronisch vermoeidheids- syndroom of burn-out.”

Zie pagina 19 en 20 van de map bewijsstukken, verantwoordelijkheden huisarts email bericht deskundige:

“Had mijn huisarts eerst mijn dossier moeten raadplegen, alvorens mij door te sturen naar de reumatoloog?”

“Natuurlijk moet iedere huisarts het dossier van zijn patiënt goed doornemen alvorens een beslissing over diagnostiek of behandeling te nemen. Basisprincipe van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is : voldoen aan zorgplicht”

Op de vraag of de huisarts de juiste behandeling op had moeten zoeken:

“Een huisarts hoort zijn vakliteratuur bij te houden en mag geen foutieve medische behandelingen voorschrijven. Dit is in strijd met zijn zorgplicht.”

Zie pagina 22 van de map bewijsstukken, Bericht van deskundige (een aantal zinnen samengevat):

 “Je kwam steeds bij de dokter met klachten van dit lijstje.  Vooral de tintelingen en de vermoeidheid zouden al een reden moeten zijn geweest voor de huisarts om op B12 te prikken. Dat is lange tijd niet gebeurd, maar je kreeg wel allemaal aparte diagnoses en deze hadden volgens mij nooit gesteld mogen worden omdat er niet op B12 was geprikt. En dat B12-tekort de grote oorzaak was, blijkt later wel uit de extreem lage B12-waarde die in 2011 werd gemeten en het klachtenlijst wat hierbij past.”

“De huisarts heeft dus de juiste diagnose veel te laat gesteld.”

Pagina 46 en 47 van de map bewijsstukken, Website Henk de Jong:

“Je hebt vergelijkbare klachten, maar een andere diagnose gekregen.

Mogelijk heb je een van de volgende diagnoses gekregen:”

– PDS, prikkelbare darm syndroom (een klachtenpatroon, geen diagnose) (Bij mij vastgesteld in 2005, zie huisarts dossier)

– Fibromyalgie (een klachtenpatroon, geen diagnose) (Bij mij in 2009 vastgesteld, zie dossier huisarts)

–  Somatoforme stoornis/conversiestoornis (Bij mij in 2010 vastgesteld, zie dossier huisarts/reumatoloog)

Zie pagina 69 van de map bewijsstukken, Artseneed/Eed van Hypocrates:

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.”

 “Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

Ondanks deze eed, kwam hij niet toen ik ziek was en hem nodig had, schreef hij medicijnen voor zonder mij te zien en heeft hij niet naar klachten gekeken. Daarbij heeft hij zelfs nooit in een bijsluiter gekeken voor de behandeling van het B12 tekort.

Patiënte viel in risicogroepen voor een vitamine B12 tekort

Ook dit heeft huisarts over het hoofd gezien

Als eerste viel ik in de (door de NHG vastgestelde) risicogroep voor een vitamine B12 tekort. Dit omdat ik sinds mijn 18e (dat is vanaf 1999) regelmatig vaak voor langere periodes Omeprazol gebruikte. Dit is een protompompremmer die erom bekend staat een vitamine B12 opnamestoornis te veroorzaken. Huisarts was zeker bekend met het gebruik hiervan. Zie het medische dossier. En hij had bovendien zelf de informatie die hiernaar verwees, op zijn eigen website staan bij de informatie over vitamine B12 tekort. (Tevens stond op zijn website dat je bij een tekort en bloedarmoede een tablet vb12 van 1000mg zou moeten nemen. Ondanks dat die informatie helemaal niet juist is, hield hij zichzelf ook al niet aan dat voorschrift, maar schreef hij tabletten van 5mg voor, 200x zo weinig.

Bewijsstukken:

1 Screenshot website van de huisarts:

Pagina 70 van de map bewijsstukken, B12 institute Oorzaken B12 deficiëntie:


“Drugs / medicijnen, 
Protonpompremmers (maagzuurremmers)”

Pagina 16 van de map bewijsstukken, bericht deskundige

“De opname van vitamine B12 wordt door maagzuurremmers verminderd. Dat geldt alleen voor de opname van B12 via voeding of tabletten, niet via injecties, omdat die het hele maag-darm-stelsel omzeilen.”

Zie pagina 53 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, wanneer testen op een B12 tekort:

“Wanneer testen op vitamine B12? 

  • Patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken: maagzuurremmers (zoals Omeprazol, Pantazol, Nexium, Zantac) metformine, colchicine, neomycine, para-aminosalicylzuur, Questran”

10 Standpunt Diagnostiek van vitamine B12 deficiency NHG;

 

Zie pagina’s 54-57 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt diagnostiek vitamine B12 deficiëntie:

(Tevens werd dit ook beschreven in de NHG werkafspraak 2004 en de NHG standaard Anemie)

Ook in het NHG staan de risicogroepen waarin patiënt viel. Zoals de protompompremmer Omeprazol.

NHG-Standaard Anemie;

  • “gebruikt de patiënt metformine of protonpompremmers?7)”

Als tweede was er door de huisarts in het dossier regelmatig het vermoeden/vermeld dat de ik gastritis had. Hier is pas in 2016 naar gekeken door een internist, niet via huisarts vd Berg, en vastgesteld, alleen onduidelijk welke. Omdat de gastritis (chronische maagslijmvliesontsteking) vermoed werd, had de huisarts ook moeten denken aan het testen op een vitamine B12 tekort. Zeker als er al lange tijd klachten waren die door een vitamine B12 tekort veroorzaakt kunnen worden.

Zie bewijsstukken

1 Screenshot website van de huisarts:

Zie pagina’s 54-57 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt diagnostiek vitamine B12 deficiëntie:

NHG Standaard Anemie

“Anemie door vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie NHG Samenvattingskaart

Ook een vitamine B12– of foliumzuurdeficiëntie kan leiden tot een gebreksanemie, omdat deze stoffen betrokken zijn bij de aanmaak van Hb. Anemie ten gevolge van een vitamine B12-deficiëntie wordt meestal veroorzaakt door een auto-immuungemedieerde atrofische gastritis. Daarbij worden antistoffen gevormd tegen de pariëtale cellen van de maagwand, en/of tegen de door deze cellen geproduceerde intrinsic factor (noodzakelijk voor de opname van vitamine B12, de extrinsic factor). Deze anemie wordt van oudsher pernicieuze anemie genoemd.”

Het volgende onderdeel

Ga verder met het volgende punt voor de aansprakelijkheid

Als je dit deel van de rechtszaak hebt gelezen, ben ik benieuwd wat je ervan vindt? Denk je dat de aansprakelijkheid op dit punt duidelijk en goed onderbouwd is, of denk je dat het helemaal niet klopt? En zo niet, waarom dan niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *