Menu Sluiten

Juiste behandeling toezeggen, en later weer afzeggen

Aansprakelijkheid punt 7:

Na vraag van de patiënte zelf de juiste behandeling inzetten, en deze later weer stop willen zetten

Omschrijving:

In maart 2015 kom ik er zelf, met behulp van een goede vriendin en een ervarings- deskundige, achter waarom ik steeds zieker wordt en welke fouten er zijn gemaakt bij de diagnoses en behandelingen. En wat wel de juiste behandeling is.

In het huisartsen journaal is te zien dat ik op 17-03-2015 een afspraak heb en daarbij aangeef dat ik me niet gehoord voel en nu de juiste behandeling wil van 2 injecties per week voor lange tijd/2 jaar.

Deze wordt gestart door de huisarts en er komt een vervolg afspraak na 2 weken. Wat de huisarts niet in het huisartsen journaal vermeld, is dat ik veel informatie van de diverse sites en deskundigen heb gegeven.

Om aan te tonen dat hij fout zat en om te onderbouwen dat ik 2 injecties per week nodig heb. Daarbij vermeld ik dat dit ook in de bijsluiter en op het Farmacotherapeutisch Kompas wordt vermeld, welke de huisarts zelf gebruikt om behandelingen in op te zoeken.

Ook is nergens in het dossier van de huisarts vermeld, dat 2 weken na het toezeggen van de behandeling, zij mij bellen om te zeggen dat ze de behandeling van 2 injecties per week weer willen stopzetten.

De huisarts wil de behandeling weer stopzetten

Op 31-03-2015 volgt er nog een afspraak bij de huisarts. De huisarts wil de huidige behandeling van 2 injecties per week weer stopzetten omdat hij van mening is dat hij hier niet kundig genoeg voor is. Later in het gesprek blijkt dat hij vind dat hij niet weet of er wel neurologische klachten zijn. Ondanks dat deze (o.a. tintelingen en moeheid) al sinds 2003 in het dossier worden vermeld.

Ik moet meermalen aangeven dat wanneer de huisarts de behandeling nu stopt, de schade nog groter en permanenter kan worden. Ondanks alle informatie die ik aan de huisarts heb verstrekt. Uiteindelijk weet ik hierdoor de huisarts te overtuigen de behandeling voort te zetten. Maar, ik moet wel een andere arts vinden die dit voorschrijft, anders wordt de behandeling alsnog over 2 maanden stopgezet.

Vervolgafspraak en review

Ik stuur de huisarts een e-mail om de huisarts nogmaals aan te spreken op zijn fouten. En de gevolgen die deze voor mij hebben gehad, begin april 2015 en vraag nadrukkelijk om een schriftelijke reactie.  Nergens geeft de huisarts inhoudelijk antwoord op, maar hij gaat wel in op de negatieve beoordeling die ik op ZorgkaartNederland.nl heb gezet.

Op 25-06-2015 volgt een laatste afspraak bij de huisarts. Dit gesprek is door mij opgenomen en ik ga samen met een vriendin. Hierin geef ik nogmaals aan, aan de huisarts wat er fout is gegaan en welke gevolgen dit heeft gehad voor mijn leven.

Ook stel ik de huisarts vragen over het feit dat er maar 5 injecties werden gegeven terwijl dit nergens staat voorgeschreven. En hoe ik dan vitamine B12 binnen zou moeten krijgen als duidelijk is gebleken dat ik het niet via mijn maag en darmen opneem. En of hij alsjeblieft beter naar andere patiënten wil kijken met deze ziekte.

Uiteindelijk heb ik de injecties gekregen tot ik een andere huisarts had gevonden. Anders waren de gevolgen voor mijn gezondheid nog groter geweest.

Onderbouwing:

Zie pagina 69 van de map bewijsstukken, artseneed/eed van Hypocrates:

  “Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen

Zie pagina 94 van de map bewijsstukken, KNMG, behandelingsovereenkomst.

(Een arts mag niet zonder toestemming van de patiënt een behandelingsovereenkomst opzeggen en alleen afwijken indien dit in het voordeel van de patiënt is):

“Afwijkende afspraken zijn alleen rechtsgeldig als die in het voordeel van de patiënt zijn. Voorts kent de WGBO de patiënt rechten toe, die de arts niet heeft. Zo kan een arts niet zomaar een behandelingsovereenkomst beëindigen, terwijl een patiënt dat wel mag.”

Zie ook alle bewijsstukken van de juiste behandeling in voorgaande stukken

Uit het expertise rapport:

Denk je dat dit nog duidelijker onderbouwd moet worden? Geef dan je mening, graag met uitleg!

In totaal maakt de huisarts 17 medische fouten, bij 1 persoon

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *