Menu Sluiten

Lichamelijke klachten door het vitamine B12 tekort

Schade deel 2:

De bestaande klachten komen allemaal door het vitamine B12 tekort (ziekte van Addison-Biermer)

In dit deel wordt aangetoond welke lichamelijke schade er is. En dat alle klachten die ik heb, ontstaan zijn door het te lang durende en verkeerd behandelde vitamine B12 tekort.

Klachten waarmee ik regelmatig bij een arts ben geweest

Ik kwam vanaf 2005 regelmatig met (dezelfde) lichamelijke klachten bij de huisarts, en andere artsen. Dit zijn de klachten, die in de diverse lijsten met veelvoorkomende klachten van een vitamine B12 tekort staan.

Het gaat hierbij om de volgende klachten:

Malaise, keelproblemen (stem kwijt/keelpijn), uitslag/eczeem, oor problemen (o.a. tinnitus/oorsuizen), spierpijn/spierkrampen, menstruatieproblemen, moeheid, maagzuur/maagpijn, misselijkheid, blaasproblemen, darmproblemen, tintelingen, kortademig, krachtverlies, verkleuringen/pijnlijke handen en voeten, slaapproblemen, gewrichtsproblemen, nekklachten, rugklachten, hartkloppingen/hartritmestoornis, duizeligheid, hoofdpijn, overmatig zweten, pijnlijke mond, pijnklachten.

Zie bewijsstukken:

Het medische dossier van de huisarts (helaas niet toe te voegen)

Symptomenlijsten:

 • Pagina 30-34 van de map bewijsstukken, B12 Institute, symptomen

 

 • Pagina 38-39 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, symptomen

 

 • Pagina 40-48 van de map bewijsstukken, Henk de Jong, symptomen

 

 • Pagina 49-51 van de map bewijsstukken, B12 kliniek, symptomen

 

 • Pagina 52 van de map bewijsstukken, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, symptomen

Op iedere lijst zijn bovengenoemde klachten terug te vinden.

Naast de problemen waarmee ik bij de huisarts kwam, heb ik ook bij andere artsen deze lichamelijke klachten aangegeven. In 2009 op een lijstje voor de reumatoloog worden ook al de volgende klachten genoemd: duf/weinig energie, slechte concentratie, geheugenproblemen, koorts/rillingen, onrustig slapen (stoppen met ademen, hart op hol, spieren verkrampt, geen controle meer, snurken, moeilijk opstaan en wakker worden), traanogen/wazig zien, pijnlijke lijnen door armen en benen (ik wist toen nog niet dat dat zenuwpijn was), vingers verkrampen, ingroeiende teennagels, wondjes die slecht genezen, nek en rugklachten, pijnlijke spieren, moeilijk lopen, geen kracht kunnen zetten, niet boven het hoofd iets kunnen doen of bewegingen vaak herhalen, stijfheid, minder evenwicht, pijn benen en billen, slechte conditie/aankomen in gewicht. (Zie het medische dossier van de reumatoloog).

*Wanneer de huisarts dus in 2009 was gekomen toen ik ziek was, en geluisterd had naar mijn lichamelijke klachten, had hij waarschijnlijk ook aan een vitamine B12 tekort gedacht.

Gestelde diagnoses

Enkel de diagnose chronische hyperventilatie is in 2003 gesteld (voor de periode van deze huisarts)

In de jaren van 2005 tot 2018, zijn er de volgende (chronische) diagnoses gesteld:

Ziekte van Raynaud/ziekte van Buerger (huisarts, 2005)

Prikkelbare Darm Syndroom (huisarts, 2005)

Chronische eczeem (huisarts, 2006)

Fibromyalgie (reumatoloog, 2009)

Premenstrueel syndroom (huisarts, 2009)

Scoliose (Orthopeed, 2009)

Somatische stoornis (SOLK) (psycholoog 2010  en 2015) = Onterecht, zie verderop bij alles wat daadwerkelijk uit onderzoeken kwam!

Hartritmestoornissen (reumatoloog/cardioloog, 2009/2018)

Vitamine B12 tekort/ziekte van Addison-Biermer (huisarts/internist, deskundige 2011/2015)

Versleten nek (neuroloog, 2015?)

Gecombineerde Strengziekte (Vastgesteld door deskundige, huisarts en neuroloog hebben dit overgenomen omdat zij het ermee eens waren, 2015)

Gastritits (Internist, 2016)

Chronische Vermoeidheid Syndroom (neuroloog, 2017)

Dunne Vezel Neuropathie (neuroloog, 2017)

Slaapproblemen/slaapstoornissen (overmatig snurken, lawaai maken in slaap, Cathatrenia, onrustig slapen, hartritmestoornissen) (longarts, 2018)

Uitleg/opmerkingen:

Enkel de chronische hyperventilatie is voor de tijd van de huisarts vastgesteld. Alle overige diagnoses vanaf 2005, toen dr. vd Berg in de praktijk startte). Alle vastgestelde diagnoses zijn ontstaan door het vitamine B12 tekort (zie ook bovenstaande klachten, deze vallen deels ook binnen de diagnoses, maar staan nog steeds op alle lijsten met veelvoorkomende klachten van een vitamine B12 tekort).

Zie bewijsstukken:

 • Pagina 30-34 van de map bewijsstukken, B12 Institute, symptomen

 

 • Pagina 38-39 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, symptomen

 

 • Pagina 40-48 van de map bewijsstukken, Henk de Jong, symptomen

 

 • Pagina 49-51 van de map bewijsstukken, B12 kliniek, symptomen

 

 • Pagina 52 van de map bewijsstukken, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, symptomen

Zie pagina 92-93 van de map bewijsstukken, Henk de Jong, Gecombineerde strengziekte

Deze diagnoses komen allemaal vaak voor naast een vitamine B12 tekort. Dit doordat zij hierdoor ontstaan als er niet, of niet voldoende wordt behandeld, of de oorzaak van het tekort zijn.

Zie bewijsstukken:

 • Pagina 30-34 van de map bewijsstukken, B12 Institute, symptomen

 

 • Pagina 38-39 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, symptomen

Zie pagina 53 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, wanneer testen op een B12 tekort:

“Wanneer testen op vitamine B12? Bij neurologische klachten, zoals tintelingen, onverklaarbaar vallen, verlies van positiegevoel, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen, zenuwpijn, niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, doof gevoel in handen en/of voeten.
Bij vermoeden van of diagnose van MS, CVS/ME, fibromyalgie, burn-out.”

Zie pagina 68 van de map bewijsstukken, B12 kliniek, waarom B12 kliniek:

“De klachten van B12 tekort kunnen erg invaliderend zijn, maar toch worden mensen vaak weggezet als ‘niets aan de hand’, ‘een beetje stress’ en worden onjuiste ‘diagnoses’ gesteld als fibromyalgie, chronisch vermoeidheids syndroom of burn-out. Vaak worden deze mensen langs verschillende specialisten en ziekenhuizen gestuurd zonder dat de juiste diagnose wordt gesteld en zonder dat behandeling wordt ingezet. Sommige patiënten worden zelfs vaak beschouwd als hypochonder, ‘het zit tussen de oren’ en dat terwijl ze wel degelijk ziek zijn als gevolg van een B12-tekort. En dat terwijl B12 behandeling moet worden gestart worden voordat er ernstige (bijvoorbeeld onomkeerbare neurologische) stoornissen optreden.”

Zie pagina 27-28 van de map bewijsstukken, brief van arts naar (huidige) huisarts:

“De klachten en de lage uitgangswaarde VB12 passen bij een VB12 deficientie.”

Opmerking: Deze specialist heeft eerst een hele lijst met klachten ontvangen van mij. Inclusief de medische geschiedenis(deze staan ook in de brief). Tijdens het consult, bevestigd de arts dat alle gezondheidsklachten die er toen waren en er nu zijn, in verband staan met het vitamine B12 tekort. Is het niet het gevolg, dan wel de oorzaak. Ook van de klachten die niet op de algemene lijsten staan, zoals de scoliose en versleten nek. * Mijn vader was bij dit gesprek, en er is een opname (zonder toestemming van de arts, waarom ik hem ook liever niet gebruik).

Zie pagina 12-15 van de map bewijsstukken, Neuroloog:

De neuroloog heeft d.m.v. onderzoeken alle oorzaken van de Dunne Vezelneuropathie uit kunnen sluiten, behalve het vitamine B12 tekort.

Zie pagina 22-23 van de map bewijsstukken, bericht deskundige:

“Gebruik deze lijst met mogelijke klachten: http://home.kpn.nl/hindrikdejong/symptomenARZ.pdf

Je kwam steeds bij de dokter met klachten van dit lijstje”

“Dat is lange tijd niet gebeurd, maar je kreeg wel allemaal aparte diagnoses en deze hadden volgens mij nooit gesteld mogen worden omdat er niet op B12 was geprikt. En dat B12-tekort de grote oorzaak was, blijkt later wel uit de extreem lage B12-waarde die in 2011 werd gemeten en het klachtenlijst wat hierbij past.”

*Het vaststellen of de klachten door het vitamine B12 tekort zijn ontstaan/dan wel de oorzaak er van zijn, wordt gedaan aan de hand van de geschiedenis/verloop van klachten en diagnoses, bloeduitslagen en de behandeling(en) die ik heb gehad.

Zie pagina 23 van de map bewijsstukken, bericht deskundige:

“Dokters durven niet gauw de conclusie te trekken dat blijvende schade het gevolg is van medische nalatigheid. Maar dat dit door een langdurig B12 tekort komt bewijzen de feiten. Erg lage B12, pillen die niet helpen en niet de behandeling gekregen bij neurologische klachten door B12-tekort. En ook: Geen dokter kan vertellen waar het dan wel door komt als het geen B12 zou zijn.”

Zie pagina 24-25 van de map bewijsstukken, bericht deskundige:

“Bij jou is er aantoonbaar het nodige fout gegaan met diagnose en behandeling en dat kan jouw klachten verklaren. Klachten die er niet zouden zijn geweest als het tekort op tijd was ontdekt en optimaal behandeld was.”

“Je hebt het gelijk aan je zijde, voor mij 100% zeker.”

Zie pagina 117 van de map bewijsstukken, Stichting B12 tekort, uitslagen onderzoeken.

Veel van de klachten die ik al jaren noem, zijn ook weer terug te vinden in de onderzoeksresultaten bij de meest voorkomende klachten bij een vitamine B12 tekort.

Een aantal diagnoses had nooit gesteld mogen worden zonder eerst degelijk onderzoek te doen naar lichamelijke oorzaken

*Een deel van de diagnoses is geen ziekte, maar een klachtenpatroon

Zie bewijsstukken: 

Zie pagina 68 van de map bewijsstukken, B12 kliniek, waarom B12 kliniek:

“De klachten van B12 tekort kunnen erg invaliderend zijn, maar toch worden mensen vaak weggezet als ‘niets aan de hand’, ‘een beetje stress’ en worden onjuiste ‘diagnoses’ gesteld als fibromyalgie, chronisch vermoeidheids syndroom of burn-out. Vaak worden deze mensen langs verschillende specialisten en ziekenhuizen gestuurd zonder dat de juiste diagnose wordt gesteld en zonder dat behandeling wordt ingezet. Sommige patiënten worden zelfs vaak beschouwd als hypochonder, ‘het zit tussen de oren’ en dat terwijl ze wel degelijk ziek zijn als gevolg van een B12-tekort. En dat terwijl B12 behandeling moet worden gestart worden voordat er ernstige (bijvoorbeeld onomkeerbare neurologische) stoornissen optreden.”

Zie pagina 22-23 van de map bewijsstukken, bericht deskundige:

“Gebruik deze lijst met mogelijke klachten: http://home.kpn.nl/hindrikdejong/symptomenARZ.pdf

Je kwam steeds bij de dokter met klachten van dit lijstje”

“Dat is lange tijd niet gebeurd, maar je kreeg wel allemaal aparte diagnoses en deze hadden volgens mij nooit gesteld mogen worden omdat er niet op B12 was geprikt. En dat B12-tekort de grote oorzaak was, blijkt later wel uit de extreem lage B12-waarde die in 2011 werd gemeten en het klachtenlijst wat hierbij past.”

De eerste 4 (ziekte van Reynaud, ziekte van Buerger, PDS en chronische eczeem) zijn al vroeg door de huisarts gesignaleerd, zonder dat hij hiervoor naar een lichamelijke oorzaak heeft gekeken. De vijfde, fibromyalgie, is door de reumatoloog vastgesteld die er vanuit ging dat de huisarts zelf het bloedonderzoek had gedaan (wat dus niet het geval was).

Nooit andere oorzaken voor lichamelijke klachten gevonden

Naast bovenstaande zijn er nooit andere oorzaken voor de klachten gevonden. Terwijl het B12 tekort vast is gesteld d.m.v. bloedonderzoek, en er duidelijk jaren verkeerd behandeld is. En ik heb de afgelopen jaren toch heel wat artsen gezien en onderzoeken gehad!

Daarbij is vastgesteld door een deskundige op het gebied van vitamine B12 tekort, en een arts die hierin is gespecialiseerd, dat ALLE klachten in verband staan met het te lang niet en onvoldoende behandelde vitamine B12 tekort.

Enkel de somatische stoornis, welke gebaseerd is op niets, wil de tegenpartij graag gebruiken als verklaring. Terwijl alle diagnoses terug te leiden zijn naar de klachten waarmee ik al jaren kwam. En de resultaten die uit onderzoeken zijn gekomen. (Ik kan niet met mijn gedachten bepalen dat een apparaat, zoals een  scan, iets laat zien wat er helemaal niet is!)

Wat vind je ervan?

Ga verder met deel 2 van de schade, ontstaan door de medische missers van de huisarts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *