Menu Sluiten

Rechtspraak, krijg ik mijn rechten?

Omdat er geen oplossing lijkt te zijn, schrijf ik nu Rechtspraak een brief, met het verzoek om advies en een oplossing.

Het antwoord van de rechter op mijn verzoekRechtspraak

In mijn vorige bericht kun je lezen dat ik de civiele rechter een verzoek heb gestuurd om zelf mogen functioneren als advocaat. In het antwoord hierop, staat dat hij dit niet kan toezeggen. Omdat in onze wet staat dat je dit mag doen, bij zaken die gaan tot een bedrag van €25.000,-. En de schade in mijn zaak is ongekend hoog…

De rechter gaf aan dat ik nogmaals het Juridisch loket kan benaderen (waarvan ik in mijn brief aan hem al heb aangegeven dat dit niet werkt). Telefonisch werd nog aangegeven dat ik Rechtspraak kon aanschrijven als ik het er niet mee eens was.

Omdat alles al geprobeerd is, en niets eerlijk gaat, schrijf ik nu inderdaad een brief aan Rechtspraak.

Mijn brief aan Rechtspraak

De brief hieronder, zal ik aankomende maandag op de post doen. Al verwacht ik er eigenlijk niets meer van…. Hier in Nederland lijkt het of de grondwet nergens meer voor staat tegenwoordig.

Dit is mijn brief aan Rechtspraak:

“07-06-2020, Den Helder

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief wil ik graag uw advies, en om een oplossing vragen.

Sinds 2015 ben ik bezig om mijn voormalige huisarts aansprakelijk te stellen. Deze heeft diverse fouten gemaakt, waardoor ik nu permanent ziek en beperkt ben. Maar helaas, blijkt ondertussen dat het niet mogelijk is om een eerlijk proces te krijgen in Nederland. Ondanks dat dit wel is vastgesteld in de Nederlandse grondwet. Tevens is het de grondwet die zegt dat iedereen er recht op heeft, om toegang te krijgen tot een rechter. Wat ook niet lukt.

In het kort zal ik de stand van zaken tot nu toe weer te geven:

 • Er is een medische expertise geweest. Daarin zijn de meeste fouten vastgesteld van de huisarts, echter niet de schade.
 • De tegenpartij heeft de expertise deels erkend. En kwam met een schadevergoeding van €5000,- en de kwijtschelding van de kosten van het kort geding.
 • Omdat ik al jaren in een noodsituatie verkeer, heb ik in 2018 een kort geding aangespannen voor een redelijk voorschot, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat ik in de bijstand zit, en bijna alles moet afdragen. Dit kort geding heb ik helaas verloren.
 • Tot nu toe heb ik 2 advocaten gehad, die weinig deden, en veel fouten maakten. Nu heb ik geen advocaat meer, en kan ik er ook geen een meer krijgen.

In de voorgaande jaren, is alles al geprobeerd. Maar veel gaat er niet eerlijk. Ook kan ik nu geen oplossing vinden, om de zaak voort te zetten. Hieronder zal ik proberen zo duidelijk mogelijk weer te geven wat niet eerlijk gaat, maar ook wat ik al geprobeerd heb om een oplossing te vinden. Alles wat ik zeg, kan ik desgewenst onderbouwen met bewijzen:

 • De medische expertise is niet eerlijk gegaan. Deze arts was een specialist op het gebied van B12 tekort (hetgeen de huisarts zoveel fouten mee heeft gemaakt), maar heeft zich niet aan zijn eigen informatie gehouden. Zo heeft hi j niet willen vaststellen dat de schade die ik heb, ontstaan is door het vitamine B12 tekort. Terwijl hij aan medische stukken is verbonden, die aangeven dat dit wel zo is.
 • Omdat naar schatting 97% van de artsen fouten maakt bij het vitamine B12 tekort (ondanks dat de juiste informatie al 100 jaar bekend is, en er bijvoorbeeld al 20 jaar in de bijsluiter staat hoe er behandeld moet worden, terwijl dit bij een behoorlijk deel van de bevolking speelt), is het zeer moeilijk een arts te vinden die een eerlijke en kundige expertise wil geven. Immers, bij artsen heerst de cultuur elkaar de hand boven het hoofd houden. Er was nog 1 specialist die een expertise wilde uitvoeren, maar omdat mijn advocaat te lang heeft gewacht met de aanvraag, had hij geen tijd meer. (Achteraf hoorde ik dat artsen in dat ziekenhuis niets meer met vitamine B12 mogen doen). Bovendien, een arts die er zelf fouten mee maakt, zal niet negatief over een andere arts willen oordelen.
 • Ondanks dat ik wel alles al bevestigd heb gekregen van diverse artsen en deskundigen, en het met heel veel wetenschappelijke artikelen kan onderbouwen, wil een advocaat alleen naar de rechter als 1 arts een goede expertise uitvoert. En alles in 1 document bevestigd. Dat is toch vreemd, terwijl het al veelvuldig is onderbouwd? Zij beweren dat een rechter alleen maar naar dat ene document wil kijken, en niet alles los wil lezen. Maar het is toch zijn taak om bewijzen te lezen? En dit zegt niet 1 advocaat, maar allemaal die ik heb gesproken/geschreven.
 • De tegenpartij wil nog een expertise vergoeden (ik heb hier geen geld voor omdat ik niet meer kan werken door de fouten van de huisarts). Maar, zij willen dit absoluut niet doen bij een arts die kundig is op het gebied van B12 tekort.
 • De tegenpartij wilde de zaak afkopen met een bedrag met in totaal de waarde van €8000,-. Terwijl ik nu al netto ruim €130.000,- schade heb geleden (enkel omdat ik geen geld had voor de noodzakelijke oplossingen, anders had dit bedrag nog veel hoger geweest), en het voor in de toekomst tot een globale 3 miljoen oploopt. Dat is toch niet terecht?
 • Als ik een schadevergoeding krijg, neemt de uitkering dit in. Ik mag per 3 jaar €5000,- extra ontvangen, naast mijn uitkering. Ondanks dat het een vergoeding is voor geleden schade, moet ik al het andere afdragen. Terwijl ik een minimum inkomen heb, en hoge kosten vanwege mijn gezondheid.
 • De advocaat krijgt zo weinig vergoed via een toevoeging, dat zij te weinig uren aan de zaak kunnen besteden om deze goed te kunnen voeren.
 • De tegenpartij hoeft wettelijk niet eerlijk te zijn. Zij kunnen dus de fouten erkennen, en terwijl er met alle medische onderzoeken die ik heb gehad geen andere oorzaak is voor mijn huidige gezondheidsproblemen, hoeven zij niet de schade te erkennen.
 • Omdat de tegenpartij (ASR) boos was over het kort geding dat ik in 2018 heb aangespannen, hebben zij meermalen te kennen gegeven dat zij “nergens meer aan mee zullen werken”.
 • De eerste advocaat maakte veel fouten. Ik heb hierover een klacht geprobeerd in te dienen bij de betreffende deken. Deze wilden er niets mee doen.
 • Toen de tweede advocaat ook zoveel fouten bleek te maken, en verder niets deed van wat zij beloofde, ben ik ook met haar gestopt. Toen ik echter een keer de Raad van Rechtsbijstand aan de telefoon had (voor 1 van de fouten), bleek dat mijn toevoeging waarschijnlijk niet meer open gezet wordt, omdat ik al 2 advocaten heb gehad. Terwijl ik met een minimum inkomen niet zelf kan betalen voor een advocaat. De enige optie die er misschien nog voor zou kunnen zorgen dat de toevoeging weer ingezet zou kunnen worden, was officieel laten vaststellen dat zij nalatig waren geweest. Maar ook onder advocaten blijkt de cultuur te heersen om elkaar het hand boven het hoofd te houden. De eerste Deken probeerde het gelijk af te weren door te blijven zeggen dat de fouten verjaard waren. Uiteindelijk was dit voor een deel zo, maar veel fouten waren nog geldig. Nadat ze mij boos en verdrietig aan de telefoon had gehad, wilde ze “wel kijken”. Maar ik moest er niet teveel van verwachten. De tweede Deken gaf gelijk te kennen dat zij geen standpunt in zou nemen om de advocaat te beoordelen. Daarvoor moest ik maar naar de commissie, terwijl dat weer geld kost wat ik niet heb. Ook nadat ze mij boos en verdrietig aan de telefoon had, wilde zij wel kijken, maar nog steeds geen officiële beoordeling geven. Tevens zou zij kijken of het klopte wat een advocaat mij vertelde; dat een advocaat ook de toevoeging weer open zou kunnen zetten bij de Raad van Rechtsbijstand. Maar hier heb ik niets meer over gehoord, en dit is zo’n 3 weken geleden. De kans is dus groot dat ik geen vergoeding meer krijg voor een advocaat.
 • Al mocht de toevoeging onverhoopt wel weer opengezet worden, is het onmogelijk een advocaat te vinden die mijn zaak wil overnemen. Ze hebben geen tijd, doen geen medische missers meer, of willen het gewoon niet. Of antwoorden niet. Ik heb letterlijk alle letselschade advocaten die ik kon vinden al aangeschreven/benaderd. Door heel Nederland…. Om de vorige advocaat te krijgen, heb ik eerst bij 50 advocatenkantoren een verzoek in moeten dienen.
 • Ook het juridisch loket heeft mij al verwezen naar advocaten. Maar ook dan wordt er nee gezegd.
 • Als advocaten wel interesse hebben (het schadebedrag is groot), dan zeggen zij dat er eerst een goede expertise moet komen, willen zij naar de rechtbank gaan. Dit is dus niet mogelijk (zie hierboven).
 • Ik kan vragen aan de lokale orde van advocaten of ze mij een advocaat kunnen toewijzen. Echter, ik heb bijna alle advocaten al gevraagd in Nederland, en niemand wil. Dus dan krijg ik weer een advocaat toegewezen, die er geen zin in heeft, en niet tot actie over gaat, terwijl ik ondertussen al 5 jaar bezig ben.
 • Vanwege het bovenstaande, heb ik in maart dit jaar de civiele rechter van rechtbank Noord-Holland, Alkmaar, een verzoek gestuurd. Dit om als eigen advocaat te functioneren. Helaas is dat verzoek afgewezen, omdat er in de wet staat dat je dit mag doen, als het schadebedrag maximaal €25.000,- is. Ik moest maar naar het Juridisch loket, terwijl ik al had aangegeven in mijn verzoek dat dit niet hielp.

Zoals u kunt lezen, is werkelijk alles al geprobeerd. Maar niets gaat eerlijk. En dat terwijl alles al is vastgesteld. Ook leef ik al jaren in een noodsituatie, en daar wordt niets aan gedaan. Met het bovenstaande, worden mij mijn grondrechten ontzegt. En niet alleen de rechten op een eerlijk proces en toegang tot de rechter, maar ook het veilig en gezond kunnen wonen en rondkomen, welke in de Nederlandse grondwet zijn vastgelegd.

Zodat u een idee krijgt hoe mijn leven er al jaren uitziet, zal ik proberen ook deze in het kort uit te leggen:

 • Ik leef al jaren op een minimum inkomen, met hoge kosten voor mijn gezondheid. Ik heb hulpmiddelen nodig en medicijnen, die deels niet vergoed worden. Er zijn periodes dat ik met €17,- per week moet leven om boodschappen te doen terwijl ik daar nog een deel medicatie van moet betalen. Terwijl de uiteindelijke schade (inclusief loon, hulp, ziektekosten, exclusief een passende woning) oploopt tot netto ruim 2,7 miljoen.
 • Door de fouten van deze huisarts, heb ik ondertussen 20 diagnoses, en mijn gezondheid blijft achteruit gaan. Er zit tevens een ziekte tussen die progressief is, waarbij uiteindelijk een deel van de patiënten kiest voor euthanasie, omdat de pijn niet meer vol te houden is. De kans is tevens aanwezig dat ik geheel in een rolstoel zal belanden. Ik ben altijd ziek, mijn weerstand is laag waardoor ik ook nog alle virussen opvat, en ik ben overal in beperkt.
 • Door het bovenstaande kan ik niet meer werken, terwijl ik een hele leuke baan had, en graag nuttig bezig ben. En moet ik nu ook al jaren een rechtszaak voeren tegen het UWV.
 • Onder de diagnoses vallen ook verschillende slaapstoornissen. Ik maak veel lawaai in mijn slaap. Tevens heb ik vele andere hoorbare lichamelijke klachten, zoals luide zuuroprispingen. Hierdoor gaan mensen zich aan mij storen, waardoor ik constant overal erop gewezen wordt en gepest wordt.
 • Ook door het bovenstaande kan ik nergens meer rustig en veilig wonen. Buren gaan zich storen, en gaan dan ook pesten. Dit gebeurd dag en nacht, bijna iedere dag. Het heeft er zelfs toe geleid dat ik de afgelopen 2 jaar dagelijks gestalkt ben. En de politie doet niets terwijl er bijvoorbeeld al meerder keren is ingebroken toen ik sliep of onder de douche stond. Ook hiervoor is al alles geprobeerd om dit op te lossen; verhuizen (maar binnen mijn budget kan ik alleen gehorige woningen krijgen die aan een ander vastzitten. En tegenwoordig is er zo’n lange wachtlijst dat verhuizen helemaal niet meer mogelijk is.), isoleren (wat binnen mijn budget en met de woningbouw binnen dit budget niets helpt), gesprekken met buren etc. Ik ben zelfs periodes illegaal in een tuinhuisje verbleven in een gebied waar verder bijna niets is, maar ook daar werd ik na een periode weer lastig gevallen. Bovendien is naast alle stress, ook dit niet bevorderlijk voor mijn gezondheid, omdat ik veel met spullen moet sjouwen wat niet gaat, helemaal geen privacy heb en het er heel koud en vochtig, of juist heel warm kan zijn.

Ook het bovenstaande kan ik onderbouwen met diverse bewijzen. Maar mocht u meer willen weten, zou u ook op mijn blog https://eendubbelestrijd.nl kunnen kijken. Daar staat alles, inclusief alle stukken over de rechtszaak.

Hopelijk begrijpt u dat ik al jaren in een verschrikkelijke situatie leef. En dat mijn grondrechten mij worden ontnomen.

Ik hoop dat u advies, en een (eerlijke) oplossing heeft. Is het echt de bedoeling dat, voordat ik mijn grondrechten krijg, ik de Nederlandse Staat moet aanklagen?

Vriendelijke groet,”

Wat zal Rechtspraak doen?

Zoals hierboven al geschreven, ik verwacht er weinig meer van. Maar, naar ik begrijp, is dit wel het orgaan in Nederland welke verantwoordelijk is voor ons recht.

Waarschijnlijk is het zinloos, maar toch, ergens hoop ik er nog op, dat ik het recht krijg waar de Nederlandse wet voor staat.

Zodra er een antwoord is, zal ik ook deze hier weer delen….

Related Posts