Menu Sluiten

Overzicht van de rechtszaak tegen de huisarts

Omdat ik weer opzoek moet naar een andere advocaat, is het wel handig om een overzicht te hebben. Ondanks dat er weinig gebeurd waar ik iets aan heb, zijn er toch steeds kleine veranderingen. Ook is het hele verhaal lezen op de blog misschien erg uitgebreid. Hier kun je nu een kort overzicht vinden van wat er tot nu toe in de rechtszaak tegen de huisarts gedaan is.

Ik stel de huisarts aansprakelijk voor de volgende punten:

1: Te laat testen op vitamine B12 tekort

2: Ziekte van Adisson-Biermer (opnamestoornis) over het hoofd zien

3: Verkeerde behandeling met tabletten

4: Oorzaak opnamestoornis niet onderzocht

5: Verkeerde behandeling met injecties

6: Advies internist negeren en weer een verkeerde behandeling met injecties

7: Juiste behandeling toezeggen, en zonder mijn toestemming weer afzeggen

Als bewijs aanwezig:

1: Expertise rapport van een huisarts. Helaas is deze niet helemaal goed. De expertise arts bevestigd dat de behandeling met tabletten fout is, en de behandelingen met injecties ook. Ook geeft de arts aan dat het niet goed is dat hij de behandeling weer af wilde zeggen. Helaas wilde deze arts niet bevestigen dat er eerder getest had moeten worden op vitamine B12. Ook wilde de arts niet bevestigen dat alle schade die ik heb, erdoor komt. Wel heeft hij nog bevestigd dat het fout was van de huisarts om de oorzaak van het tekort niet te onderzoeken.

Ik kan aantonen dat deze arts zich niet aan zijn eigen informatie heeft gehouden. Hij heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan informatie die openbaar te vinden is, die aangeeft dat er bij vermoeden van Fibromyalgie (2009 bij mij vastgesteld) eerst getest moet worden op B12 tekort. Ook heb ik 2 directe collega’s van hem, die wel bevestigen dat alles door het B12 tekort komt, en dat er te laat behandeld werd. Overigens kan ik alles ruimschoots onderbouwen met bewijzen.

2: DE deskundige op het gebied van vitamine B12 in Nederland heeft alles bevestigd. Alle fouten en alle schade.

3: Diverse artsen en deskundigen die los schadepunten en fouten hebben bevestigd. Zoals deskundige  die op papier heeft gezet dat ik verkeerd en te laat ben behandeld. Een neuroloog die de neuropathie heeft vastgesteld met als oorzaak vitamine B12 tekort, een neuroloog die verwijst naar de informatie van DE deskundige die alles heeft bevestigd, omdat al mijn klachten daarmee overeenkomen, een internist die bevestigd dat alle klachten en aandoeningen die ik nu heb zijn ontstaan door het tekort.

4: Alles kan ik ruimschoots onderbouwen met wetenschappelijke bewijzen. Deze bewijzen komen van artsen en deskundigen die jarenlang grootschalig onderzoek hebben uitgevoerd. En bijvoorbeeld de bijsluiter en het Farmacotherapeutisch Kompas, en het NHG (welke wel foute informatie geeft op dit gebied, en ook dat is aan te tonen).

5: Met het medische dossier van de huisarts is ook alles te onderbouwen.

6: Ik kan aantonen dat de huisarts in totaal in 10 jaar tijd 17 fouten heeft gemaakt. (En ik ben een leek)

Omdat ik tot nu toe 2 advocaten heb gehad die heel weinig deden en er heel lang over deden, heb ik zelf alle stukken voor de procedure in elkaar gezet. Per onderdeel wordt alles direct onderbouwd, met de bewijzen erbij. Die zijn zo te gebruiken als het moet voor de verdediging en om gericht zaken op te zoeken.

Zo kan ik bijvoorbeeld onderbouwen dat alle klachten die ik heb bij het vitamine B12 tekort horen, doordat deze voorkomen op alle lijsten met veelvoorkomende klachten. En dat er te laat getest is, aangezien ik al ruim 100!x bij de huisarts ben geweest met die klachten, voordat hij dacht aan een vitamine B12 tekort. Bovendien waren er diverse diagnoses gesteld die klachtenpatronen zijn en geen ziektes, zonder te onderzoeken wat de oorzaak ervan was. Deze diagnoses staan er bekend om gesteld te worden in de plaats van B12 tekort.

De lichamelijke schade

Ondertussen heb ik 21 diagnoses, en nog veel losse klachten. Alles is chronisch. Er is al door meerdere artsen vastgesteld dat ik niet meer beter kan worden. Letterlijk alles in mijn lichaam is stuk, niets werkt meer zoals zou moeten. Organen, botten, spieren, vaten, en zenuwen zijn stuk. Zelfs haren, nagels en ogen zijn aangetast. De huidige huisarts vermoed nog 1 diagnose.

Door het bovenstaande zijn er veel beperkingen, waarvoor ik hulpmiddelen en aanpassingen nodig heb. Ook wordt het reëel geacht dat ik uiteindelijk geheel rolstoel gebonden zal zijn.

De psychische schade

De psychisch schade is enorm. Ten eerste ben ik alles kwijt, en moet ik alles aanpassen. Ten tweede zijn er “hoorbare” klachten ontstaan, zoals de slaapstoornissen, waardoor ik overal problemen krijg met omwonende/buren/passanten. Dagelijks wordt ik hierdoor getreiterd en gestalkt. (Ook allemaal te bewijzen) Ten derde moet ik een eindeloos en oneerlijk gevecht voeren om mijn recht te krijgen.

De financiële schade

Ook enorm. Omdat ik niet meer kan werken door mijn gezondheid, maar wel allemaal extra kosten heb, loop ik netto al zo’n €130.000 achter. Bovendien zal ik in de toekomst nog meer nodig hebben. Ook kan ik niet meer in een normaal huis wonen, en moet er, vanwege aanpassingen, en de hoorbare klachten, een passende woning komen.

Aan de hand van de verschillende lijsten die er op websites van advocaten staan, heb ik alles uitgerekend. Loon, hulp in huis, pensioen etc. inclusief inflatie. Exclusief de passende woning, vermogensbelasting en rente komt dat al op ruim €2.700.00,-….

De situatie in de afgelopen jaren

Ik leef al jaren onder het minimum, doordat ik allemaal extra kosten heb vanwege mijn gezondheid, maar wel een minimum uitkering heb. Ik moet rondkomen met €20,- gemiddeld per week. Een deel van de nodige medicatie kan ik niet eens betalen.

Daarbij ben ik steeds op de vlucht voor het gepest en stalken. De afgelopen 2 jaar heb ik, zodra het weer het toeliet, in een soort schuurtje gezeten. Echter, ook daar wordt ik gestalkt, en proberen ze mijn auto bijvoorbeeld stuk te maken. Dag, maar vooral avond en nacht, iedere dag weer. Al is dat op het moment iets minder.

Ik verkeer dus al jaren in een noodsituatie, welke niet goed is voor mijn gezondheid. Er zijn al diverse artsen geweest die hebben aangegeven dat ik zo snel mogelijk uit deze situatie moet.

Dit is er vanaf juli 2015 gebeurd

  • De medische expertise uit laten voeren
  • De tegenpartij (ASR/huisarts v.d. Berg) heeft de fouten vastgesteld door de expertise arts erkend.
  • De tegenpartij wilde een voorschot geven, maar wilde daarbij niet rekening houden met mijn uitkering. Die zou een deel inhouden, terwijl het wel van mijn totale schadevergoeding af gaat dan.
  • Vanwege mijn situatie heb ik toen (in 2018) een kort geding aangespannen, om een voorschot te krijgen waarmee rekening werd gehouden met mijn uitkering. Deze is helaas afgewezen, omdat de rechter o.a. niet goed keek (Deze zei bijvoorbeeld dat hij niet van een arts op papier had dat ik niet kon werken, terwijl hij een brief van een neuroloog had waar dat in staat), en mijn advocaat zich niet voorbereid had.
  • Na het kort geding wilde de ASR mijn zaak afkopen met €5000,- en de kosten voor het kort geding. Dat heb ik geweigerd. De kosten van het kort geding (€3000,-) staan nu nog open

Informatie over de tegenpartij

De tegenpartij gaat heel oneerlijk te werk. Dit is duidelijk te zien aan het verweer van hun kant. Geen/slecht onderbouwde argumenten, de huisarts die eerst het een zegt, en dan ineens het ander etc.. Daar staan ze blijkbaar om bekend, want dat hoor ik van iedere advocaat die ik spreek.

Terwijl ze op hun website aangeven dat ze zich aan de GOMA/GBL houden, doen ze er 3 maanden tot een half jaar over om ergens inhoudelijk op te reageren. Ik heb daar wel eens een klacht over geplaatst op klachtenkompas.nl, en daar waren ze heel boos over.

Ook heeft de tegenpartij meerdere malen letterlijk tegen mij en mijn toenmalige advocaat gezegd nergens meer aan mee te zullen werken, nadat het kort geding had plaatsgevonden.

Mogelijkheden

Toevoeging

Omdat ik geen geld heb, is de zaak op basis van toevoeging. Doordat ik al 2 advocaten heb gehad, moet er eerst gekeken worden door een nieuwe advocaat, of mijn vorige 2 advocaten verwijtbaar nalatig zijn geweest. Hiervoor heb ik alles al bij elkaar gezocht, inclusief de onderbouwende e-mails over en weer. Ook zal ik zelf een klacht indienen bij de klachtencommissie advocatuur.

Wanneer bovenstaande blijkt, moet dit duidelijk worden aangegeven naar de Raad van Rechtsbijstand, met de aanvraag voor de overdracht van de toevoeging. Anders heb ik geen recht op een toevoeging.

Expertise

Helaas is er geen expertise meer mogelijk. Ondanks dat vitamine B12 ruim een eeuw geleden doodsoorzaak nummer 1 was, en er nog steeds mensen aan overlijden en de ziekte veel voorkomt, willen artsen er niet aan. Waarschijnlijk omdat het nu miljarden oplevert in de medische en farmaceutische industrie, door mensen ziek te houden (Er worden steeds weer medicijnen, consulten en onderzoeken voorgeschreven, die helemaal niet nodig zijn als er goed behandeld wordt. Maar de juiste behandeling levert in verhouding weinig op).

Naar schatting doet 95% van de artsen het fout. (Dit kan ik onderbouwen). En een arts die het zelf fout doet, zal niet van een ander zeggen dat die het fout doet.

De artsen die hier kennis van hebben, en eerlijk durven te zijn, willen geen expertise uitvoeren. Dit heb ik al gevraagd. Er was een specialist die het wilde, maar omdat 2 advocaten heel slordig waren in het contact hierover, wil hij het niet meer doen.

Tevens heb ik geen geld voor een expertise. Door de nalatigheid van mijn eerste advocaat staat er nog een lening van een expertise open bij de Raad van Rechtsbijstand. De tegenpartij had aangegeven voor die expertise te zullen betalen, maar daar is de advocaat nooit meer achteraan geweest.

De tegenpartij wil een nieuwe expertise vergoeden, maar alleen met een arts van hun keuze. Uiteraard hebben deze artsen waarschijnlijk geen kennis van vitamine B12, en is er weinig tot geen informatie over ze te vinden. En aangezien de tegenpartij tot nu toe bijna nergens eerlijk in is geweest, met de bovenstaande informatie, kan de expertise hoogstwaarschijnlijk alleen maar schadelijk uitpakken.

Waarschijnlijk de enige optie

Omdat de tegenpartij niet mee zal werken, zit er niets anders op dan het proces te beginnen. Al heeft de tegenpartij nog niet de laatste informatie gehad van de deskundige die heeft vastgesteld dat alle schade door het B12 tekort komt, en dat ik niet ziek was geweest als er op tijd en juist behandeld was geweest. Maar zij zullen zeggen dat het geen arts is.

Omdat nog een expertise geen optie is, zal er goed met de bewijzen omgegaan moeten worden. Er moet gezorgd worden dat de rechter die leest en begrijpt. Er kan duidelijk gemaakt worden dat er zoveel artsen fout zijn, maar dat dat niet goedmaakt dat het zo gebeurd. Alles bij elkaar is er meer dan voldoende om aan te tonen dat ik gelijk heb.

Related Posts