Menu Sluiten

Verkeerde behandeling met tabletten

Aansprakelijkheid punt 3:

Huisarts is begonnen met een verkeerde behandeling met tabletten

Omschrijving van de aansprakelijkstelling:

Ondanks voorgeschreven behandelingen, die overal te vinden zijn in bijsluiters en websites voor artsen, zet de huisarts na het ontdekken van het tekort, de verkeerde behandeling in. Hij schrijft vitamine B12 tabletten voor (supplementen), terwijl er met injecties behandeld had moeten worden. Ook is de vitamine B12 waarde in deze tabletten, veel te laag.

Onderbouwing:

Vanwege de (ernstige) lage vitamine B12 waarde (90 pmol/L) en (neurologische) klachten (zie o.a. moeheid, tintelingen, al vanaf 2003 in het dossier) die aanwezig waren, had de huisarts direct moeten starten met 2 injecties per week omdat een snelle normalisering van de vitamine B12 waarde gewenst was.

Zie bewijsstukken:

Zie pagina’s 54-57 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt diagnostiek vitamine B12 deficiëntie:

“Injecties zijn alleen geïndiceerd als snelle normalisering van de vitamine-B12-spiegels gewenst is vanwege de ernst van de klachten”

De vitamine B12 waarde was gevaarlijk laag. Daarbij komen de ernstige klachten die ik had.

 

Pagina 3 van de map bewijsstukken, het Farmacotherapeutisch Kompas, welke de huisarts zelf gebruikt om behandelingen in op te zoeken:

Pagina 4 van de map bewijsstukken, de bijsluiter van de Hydrocobamine:

Gebruik van de injecties:

“Bij duidelijke neurologische afwijkingen 1 injectie van 1000 microgram Hydrocobamine één à tweemaal per week gedurende geruime tijd, bv. 2 jaar”

NHG-Standaard Anemie;

(Let op, deze voorschriften komen niet overeen met alle andere voorschriften, maar toch wordt hierin ook aangegeven bij ernstige (neurologische) klachten, zoals ik had, injecteren)

“Bij slikproblemen, problemen met de therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen bij orale toediening heeft parenterale toediening de voorkeur. In deze gevallen geeft de huisarts 10 intramusculaire injecties hydroxocobalamine26) 1 mg met een interval van ten minste 3 dagen, gevolgd door 1 intramusculaire injectie van 1 mg eenmaal per 2 maanden.”

In de plaats van de injecties heeft de huisarts vanwege injectie fobie gekozen voor tabletten. Deze hadden 1000 mg moeten bevatten, maar bevatte 5 mg. Dit is een verschil van 995 mg met de voorgeschreven hoeveelheid, dus bijna 200 keer te weinig vitamine B12.

Zie bewijsstukken:

Een screenshot van de website van de huisarts zelf:


Werkafspraak 2004 (Niet aanwezig per link of scan)


Beoordeling expertise arts 1, zie screenshot hieronder

expertise

De reactie van de verzekeringsarts van de tegenpartij:

Zie pagina’s 54-57 van de map bewijsstukken, NHG Standpunt diagnostiek vitamine B12 deficiëntie:

NHG-Standaard Anemie;

In geval van een vitamine B12-deficiëntie schrijft de huisarts bij volwassenen oraal vitamine B12 voor in de vorm van cyanocobalamine 1000 microg 1 dd,” 

Zie pagina 22 en 23 van de map bewijsstukken, bericht van een deskundige:

“Daarnaast is dit probleem niet juist behandeld. Dat had direct gemoeten met twee injecties per week omdat je neurologische klachten had. En helemaal niet met pillen omdat die bij een opnamestoornis niet werken.”

“Flink aan de injecties. Ook dat heeft de huisarts niet goed gedaan. Fout nr. 2”

Zie pagina 26 van de map bewijsstukken, bericht van deskundige/arts:

 “Ik kan u mededelen dat er duidelijk in het NHG standpunt staat: Als de oorzaak niet is weggenomen, mag er nooit gestopt worden met de behandeling i.m.. Bij duidelijke neurologische klachten geeft het Farmacotherapeutisch kompas aan: 1 tot 2 maal in de week injecteren gedurende 2 jaar.”

En

“U bent een lange tijd onderbehandeld dan wel onbehandeld geweest.1. pillen werkten niet, sterker waarde B12 ging omlaag (dat geven wij zeer vaak aan en daarom behandelen wij nooit met pillen).”

Ga verder met punt 4 van de aansprakelijkheid: Oorzaak van de opnamestoornis niet onderzocht

Heb je het stuk gelezen? Wat vond je er van?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *